De historiek van Elck 't Syne

Onststaan

Fictieve voorstelling van de opleidingsacte

Op 13 januari 1939 wordt de toneelvereniging “Elck ’t Syne” opgericht met als voorzitter De Ruyver Edgard en Proost E.H. Luysterman, onderpastoor.

Lid van het eerste uur: Roger De Vos
Voorloper van de vereniging is “De Volksvrienden” opgericht in 1903 onder leiding van onderpastoor Gahide.

Enkele weetjes:

 • Meestal wordt er maar 2 maanden gerepeteerd en 1 opvoering gebracht per stuk.
 •  Tijdens de barre oorlogsjaren wordt de organisatie “Winterhulp” gesteund . In januari 1941 gaat de hele opbrengst, 1433,70BEF, naar deze organisatie.
 • Toestemming voor de opvoeringen moest in die periode aangevraagd worden aan de Kreiskommandatur 630 te Gent.
 • In de oprichtingsakte staat o.a. vermeld: “de E.H. Proost staat in voor de geestelijke leiding van den groep en het onderzoek der op te voeren stukken”

Tijdsverloop

 • In 1944 bestaat de vereniging uit 10 leden.
 • In 1945 wordt hulde gebracht aan Edgard De Sweemer, politiek gevangene, en Roger De Vos, weggevoerde, na hun behouden thuiskomst. Edgard krijgt het boek “Leopold III” van Dumont, Roger krijgt een sigarettenkoker. 
 • In 1947 wordt Odilon De Meyer voorzitter
 • In 1950 speelt Roger De Vos zijn eerste rol in "Weg met vrouwen". Vanaf dan wordt er jaarlijks een souper gehouden en nu en dan ook een uitstap georganiseerd.
 • In 1951 vindt men in de krantenknipsels 2 nieuwe leden terug: Daniël Van Durme en Jozef Persyn. En Daniël brengt zijn vrouw Diane mee in de vereniging. Diane is nu nog altijd actief als logistiek medewerkster tijdens de voorstellingen waarvoor wij haar heel dankbaar zijn.
 •  In 1955 komt Georges De Wannemaeker de groep versterken.
 •  In 1960 wordt Daniël Van Durme secretaris van de toneelgroep.
 • In 1962 komt Norbert Peelman erbij.
 • In 1963 komen Marcel Pannekoeke en Eddy Schockaert (vader van Tom) erbij.
 • In 1965 kimen Hans Deneckere en Prosper Verstuyft (broers van Stefaan en Kries) erbij. 
 • In december 1965 wordt het stuk “De klucht van de brave moordenaar” opgevoerd en duikt de naam van Annemieke Van Durme op.
 • In november 1968 in het stuk “Hemelvaart en terug” van Gaston Martens speelt Annemie Van Durme de rol van Marietje en Carine De Vos (zus van Myriam) de rol van een engeltje. Dat waren de eerste vrouwelijke rollen.
  Voorheen werden alle rollen door mannen gespeeld, getuige de volgende rekening:
  “Geleverd een kleed aan Maurice Migom voor de prijs van 300F – ondertekend Julie Antheunis.
 •  In 1971 komen Veerle Van Durme, Monique Seyssens en Georgette Vermeulen de rangen versterken in “Potasch en Perlemoer op vacantie”van Jan Blaaser. 
 • Van 1972 tot en met 1976 worden geen opvoeringen gebracht bij gebrek aan een regisseur en dan komt Jo Maes op de proppen. 
 • In 1977 wordt Daniël Van Durme voorzitter
 • Vanaf 1978 wordt er in de Berghine gespeeld. Later verhuist de toneelvereniging nog eens weg en weer naar de Berghine. 
 • In 1981 komen Stefaan Deneckere(vanaf 2005 penningmeester) en Myriam de Vos als nieuwe leden binnen.
  In jaar komt ook Dien Meesschaert erbij en blijft gedurende een 20-tal jaren.
  “Het gezin van Paemel” wordt opgevoerd en trekt 1.200 toneelliefhebbers.
 •  In 1982 sluiten Karel Beeckman en Rita Van Durme aan. Karel heeft zich jarenlang ingezet voor de decors maar ook voor onderhoud, opfrissingswerken van de zaal, e.d. Rita is penningmeester tot 2005.
 •  In 1983 komt Georges Dierickx (als pater familias) bij Elck ’t Syne terecht met zijn eerste rol als Rietje Rans in de Paradijsvogels.
  Later komen zijn kinderen Kathleen, Claire (in 1986), Christian, Ivan (1989), Johan en William(2003) en zelfs kleinzoon Mathias (onze huidige webmaster) de rangen vervoegen. Georges heeft zich jaren ingezet eerst als speler later als regisseur voor onze vereniging en wij zijn dan ook terecht trots dat hij de titel van “erevoorzitter” op zich wil nemen.Ook Bart Frigne komt dat jaar de toneelvereniging versterken en wordt later secretaris.
 •  Op 22 april 1989 is er een groot feest voor het gouden jubileum en we krijgen van de koning de term “Koninklijk” mee.

De leden van 1988 tot nu:

De "Blijvers"

 • Viviane Van De Vijver, (vanaf 2001 secretaris en gelegenheidsregisseur)
 • Danny De Moor
 • Kries Verstuyft
 • Annemie Van Durme(huidige voorzitter)
 • Ivan Dierickx
 • Priscilla Van der Heyden (bestuurslid)
 • Marleen Verstraete
 • Johan Van Holderbeke
 • Lieven Callewaert
 • Rita De Blieck
 • Freddy De Blieck
 • John De Blieck
 • William Dierickx (huidige ondervoorzitter)
 • Antoine De Raedt
 • Ina Bonami
 • Antoine Keukeleir
 • Julien Strobbe
 • Anita Kaufmann
 • Paul De Pue(bestuurslid)
 • Els Gudders (bestuurslid)
 • Kristof Meere (bestuurslid)
 • Dirk Van Quaquebeke
 • Dorsan Thienpont 
 • David De Blieck
 • Jo Claus

De "Passanten"

 • De familie Truye (hebben zich vele jaren ingezet voor de toneelbond)
 • Noël Mattens
 • Dirk en Tony Aerssens
 • Karla Kerckaert
 • Piet Boelaert
 • Dirk Corrijn
 • Angelique Brossé
 • Tom Schockaert
 • Jo De Raedt
 • Joachim De Vos
 • Yves Scheire
 • Séverine Van de Voorde
 • Philip Hillaert
 • en nog enkele meer die de revue passeerden.

Droevige gebeurtenissen

De overlijdens van:

 • Marcel Pannekoeke
 • Roger De Vos (september 2000)
 • Roger Raymaekers (november 2002)
 • Odilon de Meyer (februari 2004)
 • Daniël Van Durme (maart 2005)
 • Georges De Wannemaeker (november 2006)
 • Georges Dierickx (januari 2012)

Gespeelde toneelstukken

De lijst met gespeelde toneelstukken is te vinden op de pagina archief.

Toekomst

In 2014 is onze vereniging 75 jaar jong.
Het huidige team hoopt ook in de toekomst verder te mogen werken in vriendschap, vreugde en overgave tot vermaak van iedereen. 

LEVE ELCK ’T SYNE !!!!!! 

Viviane Van De Vijver